Record details

Title
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
Statement of responsibility
    Zdeněk Pertold, D.H. Watkinson, L. Novotný
Author
    Novotný, L.
    Pertold, Zdeněk
    Watkinson, D. H.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralium Deposita
Vol./nr.
    Roč. 28, č. 3
Pages
    s. 210-216
Year
    1993
Notes
    7 obr., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Mineralium Depos. (Berlin).
Subject group
    alterace
    chemismus hornin
    dacit
    pyrit
    rudy barevných kovů
    ryolit
    vzácné zeminy
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Čechy
    Křižanovice
    Lukavice
Keyword
    Alteration
    Czech
    Eastern
    Group
    Hory
    Hydrothermal
    Lukavice
    Mountains
    Republic
    Rocks
    Volcanic
    Železné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012