Record details

Title
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
Author
    Chapman, R.
    Povondra, P.
    Skála, Roman
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Canadian Mineralogist
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 6
Pages
    s. 1355-1366
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Hydrotermální asociace Cl-, F- a OH-bohatých minerálů skupiny apatitu z Maglovce u Prešova, Slovensko
    Rozsah: 12 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    apatite
    crystal structure
    Maglovec (Slovakia)
    rare-earth elements
    Rietveld refinement
Keyword
    Apatite-group
    Assemblage
    Cl-
    F-
    Hydrothermal
    Maglovec
    Minerals
    Near
    OH-bearing
    Prešov
    Slovakia
Abstract (in czech)
   Je dokumentována minerální asociace složená ze sloupcovitého a vláknitého apatitu vyskytujícího se společně s asbestovým amfibolem a opálem v tektonické zóně alterovaného andezitu poblíž Vyšné Šebestové (Slánské vrchy, východní Slovensko). Asociace byla zkoumána pomocí metod chemické a strukturní analýzy. Asociace je hydrotermálního původu a převážně postdatuje alteraci hostitelských vulkanických hornin v subsolidu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012