Record details

Title
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland
Other titles
    Hydrotermální mineralizace v Domašově nad Bystřicí v nízkém Jeseníku
Author
    Dobeš, Petr
    Novotný, Pavel
    Zimák, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 3
Pages
    9
Year
    2005
Thesaurus term
    hydrothermal mineralization, chlorite thermometer, fluid inclusions, Nízký Jeseník Upland
Keyword
    Bystřicí
    Domašov
    Hydrothermal
    Jeseník
    Mineralization
    Nízký
    Upland
Abstract (in czech)
   Mineralogie, chloritové geotermometry a fluidní inkluze hydrotermálních žil alpského typu z Nízkého Jeseníku
Abstract (in english)
   Mineralogy, chlorite geothermometers, and fluid inclusions of Alpine type hydrothermal veins with Cu, Pb, and Zn sulphides in the Nízký Jeseník Upland are presented.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014