Record details

Title
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Pavel Novotný, Petr Dobeš
Author
    Dobeš, Petr, 1960-
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří, 1956-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 80, no. 3
Pages
    p. 213-221
Year
    2005
Notes
    4 obr.
    Bibliografie na s. 220-221
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    chemismus minerálů
    chlority
    dajka
    flyš
    geotermometrie
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    kalcit
    karbon-spodní
    křemen
    minerály supergenní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sulfidy
Geographical name
    ČR-Morava
    Domašov nad Bystřicí (Olomouc, Šternberk)
    Nízký Jeseník
Keyword
    Bystřicí
    Domašov
    Hydrothermal
    Jeseník
    Mineralization
    Nízký
    Uplands
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012