Record details

Title
    Hydrothermal stability of geopolymers
Author
    Andertová, J.
    Bílek, V.
    Brus, Jiří
    Doušová, B.
    Hájek, Pavel
    Koloušek, D.
    Machovič, V.
    Slavík, R.
    Urbanová, Martina
    Vorel, J.
Conference
    Mid-European Clay Conference (3. : 18.09.2006-23.9.2006 : Opatia, Chorvatsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Abstracts Book
Pages
    s. 68
Notes
    Projekt: 2B06120, GA MŠk
    Projekt: GA103/03/0506, GA ČR
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
Subject category
    geopolymers
    MAS NMR
Keyword
    Geopolymers
    Hydrothermal
    Stability
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012