Record details

Title
    Hydrothermal stability of geopolymers
Author
    Andertová, J.
    Bílek, V.
    Brus, Jiří
    Doušová, B.
    Hájek, Pavel
    Hulínský, V.
    Koloušek, D.
    Machovič, V.
    Slavík, R.
    Urbanová, Martina
    Vorel, J.
Conference
    European Clay Meeting Euroclay (22.07.2007-27.07.2007 : Aveiro, Portugalsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Abstract Book
Pages
    S. 118
Notes
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
Subject category
    geopolymers
Keyword
    Geopolymers
    Hydrothermal
    Stability
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012