Record details

Title
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
Statement of responsibility
    Pavel Škácha, Viktor Goliáš, Jiří Sejkora, Jakub Plášil, Ladislav Strnad, Radek Škoda, Bohumil Ježek, Josef Ježek
Other titles
    Hydrotermální uran-polymetalická mineralizace Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR: izotopy Pb a chemické datování uraninitu
Author
    Goliáš, Viktor, 1971-
    Ježek, Josef
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Strnad, Ladislav
    Škácha, Pavel
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 54, no. 1
Pages
    p. 1-13
Year
    2009
Notes
    3 obr., 1 diagr., 3 fot., 4 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    553.3/.4
Conspectus category
    550
    553
Subject group
    Barrandien
    datování Pb/Pb
    důl opuštěný
    galenit
    izotopy Pb
    kontrola geochemická
    kontrola zrudnění
    ložisko hydrotermální
    mikroanalýza elektronová
    rudy barevných kovů
    rudy U
    středočeský pluton
    uraninit
    žíla rudní
Geographical name
    Březové Hory (Příbram, Česko)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Březové
    Chemical
    Czech
    Dating
    Hory
    Hydrothermal
    Isotopes
    Jánská
    Lead
    Metal
    Mineralization
    Příbram
    Republic
    Uraninite
    Uranium-base
    Vein
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012