Record details

Title
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
Statement of responsibility
    Pavel Vlašímský, Vlasta Ledvinková, Marie Palivcová, Jarmila Waldhausrová
Other titles
    Hypothesis of isochemical granitization in situ and the problem of the genesis of the Central Bohemian Pluton
Author
    Ledvinková, Vlasta
    Palivcová, Marie
    Vlašímský, Pavel
    Waldhausrová, Jarmila
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 178-180
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    diferenciace magmatu
    granitizace
    granitizace izochemická
    hlubinné horniny
    horniny hlubinné
    hypotéza
    metamorfismus
    středočeský pluton
Geographical name
    Březnice
    ČSFR-Čechy
    Dobříš
    Příbram
Keyword
    Geneze
    Granitizace
    Hypotéza
    Izochemické
    Otázka
    Plutonu
    Příbramska
    Příkladu
    Situ
    Středočeského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012