Record details

Title
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Author
    Mikuláš, Radek, 1964-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 57, no. 2
Pages
    p. 79-90
Year
    2006
Notes
    4 obr., 4 fot.
    Bibliografie na s. 89-90
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    56
Conspectus category
    56
Subject group
    bioklasty
    bioturbace
    česká křídová pánev
    koprolit
    křída
    litofacie
    lom
    paleobiologie
    popis taxonů
    proces biogenní
    prostředí mělkovodní
    sedimenty karbonátové
    trace fossils
    turon
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Úpohlavy (Litoměřice, Lovosice)
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Carbonates
    Consistency
    Cretaceous
    Czech
    Ichnofabric
    Republic
    Substrate
    Turonian
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012