Record details

Title
    Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
Other titles
    The ichnofossil Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 as a trace of the trilobite Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) from the Letná Formation (Upper Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
Author
    Budil, Petr
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. zima
Pages
    3
Year
    2013
Thesaurus term
    Upper Ordovician, trace fossils, trinucleoid trilobites, Barrandian area
Keyword
    1846
    1970
    Barrande
    Barrandienu
    Cf
    Cryptolithi
    Deanaspis
    Goldfussi
    Ichnofosílie
    Letenského
    Ordovik
    Osgold
    Rusophycus
    Souvrství
    Stopa
    Svrchní
    Trilobita
Abstract (in czech)
   Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 z letenského souvrstvín (svrchní ordovik, oblast Barrandienu) je interpretována jako stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846)
Abstract (in english)
   The ichnofossil Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 as a trace of the trilobite Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) from the Letná Formation (Upper Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014