Record details

Title
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
Statement of responsibility
    Ilja Pek, Jiří Otava, Lubomír Maštera
Other titles
    Ichnofossil Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) from the mountain range of Plániva, Central Moravia
Author
    Maštera, Lubomír
    Otava, Jiří, 1950-
    Pek, Ilja
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 57-58
Year
    1994
Notes
    2 obr., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    flyš
    moravský devon a spodní karbon
    popis taxonů
    sedimenty klastické
    trace fossils
Geographical name
    ČR-Morava
    Městečko Trnávka
    Unerázka
Keyword
    24-21
    1867
    Dictyodora
    Geinitz
    Ichnofosilie
    Jevíčko
    Liebeana
    Masívu
    Mírovský
    Nectavy
    Paleozoika
    Plánivy
    Předpermského
    Severně
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012