Record details

Title
    Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
Author
    Budil, P.
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2012, Prosinec
Pages
    s. 192-194
Year
    2013
Notes
    Překlad názvu: The ichnofossil Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 as a trace of the trilobiteDeanaspis goldfussi (Barrande, 1846) from the Letná Formation (Upper Ordovician, Barrandien area, Czech Republic)
    Rozsah: 3 s. : E
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Barrandian area
    trace fossils
    trinucleoid trilobites
    Upper Ordovician
Keyword
    1846
    1970
    Barrande
    Barrandienu
    Cf
    Cryptolithi
    Deanaspis
    Goldfussi
    Ichnofosilie
    Letenského
    Ordovik
    Osgood
    Rusophycus
    Souvrství
    Stopa
    Svrchní
    Trilobita
Abstract (in czech)
   Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 z letenského souvrství (ordovik, stupeň Sandbian) z Barrandienu je interpretována jako stopa po krmení nebo odpočinku trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846). Přednostní orientace stop ukazuje na částečné pasivní filtrování organických částic za pomoci končetin (přívěsků), širokého děrovaného lemu a klenuté komory hlavy D. goldfussi, které bylo ale zřejmě posíleno mořskými proudy, které živočichu dodávaly organické částice.
Abstract (in english)
   The ichnofossil Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 from the Letná Formation (Ordovician, Sandbian) of the Barrandian area is interpreted as a feeding-resting trace of the trinucleoid trilobite Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846). Preferential orientation of the traces indicates partly passive filtering of organic particles with using the appendages. Large perforated fringe and a vaulted cephalic chambre of D. goldfussi but apparently boosted by the sea current which supplied the organic particles to the animal.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014