Record details

Title
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš, Vratislav Kordule
Other titles
    Trace fossils filled by ostracod shells (the Šárka Formation, Ordovician of the Barrandian area)
Author
    Kordule, Vratislav
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 101-102
Year
    1998
Notes
    1 fot., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    Barrandien
    ichnofosilie
    konkrece
    ordovik-spodní
    Ostracoda
    paleobiologie
    pražská pánev
Geographical name
    ČR-Čechy
    Osek (Rokycany)
    Rokycany
Keyword
    12-33
    Barrandienského
    Ichnofosilie
    Ordoviku
    Ostrakodů
    Plzeň
    Schránkami
    Souvrství
    šárecké
    Výplni
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012