Record details

Title
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku)
Author
    Kordule, V.
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 101-102
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Trace fossils filled by ostracod shells (the Šárka Formation, Ordovician of the Barrandian area)
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Barrandienského
    Ichnofosilie
    Ordoviku
    Ostrakodů
    Schránkami
    Souvrství
    šárecké
    Výplni
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012