Record details

Title
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě
Author
    Mikuláš, Radek
    Nehyba, S.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 8, -
Pages
    s. 47-50
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: Trace fossils in rocks of the presumed Lower Cambrian age in the borehole Měnín-1 in South Moravia
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    ichnofossils
    Lower Cambrian
    marine environment
Keyword
    Horninách
    Ichnofosilie
    Jižní
    Měnín-1
    Moravě
    Předpokládaného
    Spodnokambrického
    Stáří
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Při revizi reliktních zbytků jader z vrtu Měnín-1 byly odebrány vzorky ichnorodů Diplocraterion, Skolithos a Planolites. Popsané ichnofosilie a jejich předpokládané etologické funkce svědčí pro vznik v mělkém moři s velkou dynamikou sedimentace a eroze.
Abstract (in english)
   Trace fossils Diplocraterion isp., Skolithos isp. and Planolites isp. were ascertained in drill cores of the Měnín-1 borehole. The cores provided coarse-grained, often variegated sandstones intercalated with shales; they are Lower Cambrian in age according to its acritarch microflora. In the Lower Cambrian, the above-mentioned ichnotaxa occur only in shallow marine settings.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012