Record details

Title
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě.
Other titles
    Trace fossils in rocks of the presumed Lower Cambrian age in the borehole měnín-1 in South Moravia
Author
    Mikuláš, Radek
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 1
Pages
    4
Year
    2001
Thesaurus term
    Lower Cambrian. ichnofossils. marine environment
    South Moravia
Keyword
    Horninách
    Ichnofosilie
    Jižní
    Měnín-1
    Moravě
    Předpokládaného
    Spodnokambrického
    Stáří
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Ichnofosilie stopy Diplocraterion isp., Skolithos isp. and Planolites isp. byly zjištěny v jadrech z vrtu Měnín-1. Vzhledem ke stáří studovaných hornin (spodní kambrium) lze dokumentovat mělkomořské prostředí sedimentace.
Abstract (in english)
   Trace fossils Diplocraterion isp., Skolithos isp. and Planolites isp. were ascertained in drill cores of the Měnín-1 borehole. The cores provided coarse-grained often variegated sandstones intercalated with shales. They are Lower Cambrian in age according to its acritarch microflora. In the Lower Cambrian, the above-mentioned ichnotaxa occur only in shallow marine settings.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012