Record details

Title
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 1993, -
Pages
    s. 65-66
Year
    1995
Keyword
    Barrandienu
    Devonu
    Ichnofosilie
    Pevných
    Spodního
    Substrátech
    Vrtby
    Vzniklé
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012