Record details

Title
    Ichnofosilie z jílových břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy
Author
    Mikuláš, Radek
    Pek, I.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník.
Pages
    s. 58-59
Notes
    Projekt: GA205/97/0243, GA ČR
    Překlad názvu: Trace fossils from the shales of the Stínava-Chabičov Formation (Devonian) at Stínava
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Břidlic
    Devon
    Ichnofosilie
    Jílových
    Souvrství
    Stínavsko-chabičovského
    Stínavy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012