Record details

Title
    Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš, Ilja Pek
Other titles
    Trace fossils from the shales of the Stínava-Chabičov Formation (Dévonian) at Stínava
Author
    Mikuláš, Radek
    Pek, Ilja
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 58-59
Year
    1998
Notes
    1 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    devon
    ichnofosilie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleobiologie
    popis taxonů
    prostředí hlubokomořské
Geographical name
    ČR-Morava
    Stínava (Prostějov)
Keyword
    24-23
    Břidlic
    Devon
    Ichnofosilie
    Jílovských
    Protivanov
    Souvrství
    Stínavsko-chabičovského
    Stínavy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012