Record details

Title
    Ichnofossils in phosphatic fillings of crevices and joints of a rock substrate (Upper Cretaceous, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jiří Žítt, Radek Mikuláš
Author
    Mikuláš, Radek
    Žítt, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 2
Pages
    p. 25-30
Year
    1994
Notes
    1 obr., 8 fot., 27 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    česká křídová pánev
    ekologie
    křída-svrchní
    nálezy
    taxonomie
    trace fossils
    vltavoberounská oblast
    vrtavé organismy
Geographical name
    ČR-Čechy
    Líbeznice
    Tuchoměřice
Keyword
    Cretaceous
    Crevices
    Czech
    Fillings
    Ichnofossils
    Joints
    Phosphatic
    Republic
    Rock
    Substrate
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012