Record details

Title
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
Author
    Martínek, K.
    Mikuláš, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 81, č. 1
Pages
    s. 81-91
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Ichnologie nemořských usazenin Boskovicé pánve (permokarbon České republiky)
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Carboniferous
    fluvial
    ichnofabric
    lacustrine
    Permian
Keyword
    Basin
    Boskovice
    Carboniferous-Permian
    Czech
    Deposits
    Ichnology
    Non-marine
    Republic
Abstract (in czech)
   V oblasti Boskovické pánve se vyskytují jednoduchá ichnospolečenstva charakterizující různá lakustriní a fluviatilní prostředí. Řada lokalit a sílčích facií se vyznačuje velmi nízkým stupněm bioturbace.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012