Record details

Title
    Identification of Goethite in the Fine Fractions of Czech Bentonites by Mössbauer Spectroscopy
Statement of responsibility
    S. Lego, Peter Komadel
Other titles
    Thirteenth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Prague (Czech Republic), August 29 - September 2, 1994 (Variant.)
Author
    Komadel, Peter
    Lego, S.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 2-4
Pages
    p. 303-308
Year
    1994
Notes
    1 obr., 2 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    analýza hornin
    České středohoří
    Doupovské hory
    Fe (železo - 26)
    hydroxidy
    ložisko bentonitu
    minerály
    Mössbauerova spektrometrie
Subject category
    goethit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hroznětín (Karlovy Vary)
    Krásný Dvoreček (Cheb)
    Rokle (Cheb)
    Stebno (Louny)
Keyword
    Bentonites
    Czech
    Fine
    Fractions
    Goethite
    Identification
    Mössbauer
    Spectroscopy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012