Record details

Title
    Identification of S wave onsets in the shallow seismic
Author
    Málek, Jiří
    Valenta, Jan
Conference
    General Assembly of the European Geoscience Union (2. : 24.04.2005-29.04.2005 : Wien, Rakousko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts
Notes
    Projekt: KJB3046301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Identifikace S-vln v mělké seismice
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    S-waves
    shallow seismic
Keyword
    Identification
    Onsets
    Seismic
    Shallow
    Wave
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012