Record details

Title
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
Author
    Plevová, Eva
    Vaculíková, Lenka
Conference
    Conference on Clay Mineralogy and Petrology (17. : 13.09.2004-17.09.2004 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 2, 2/138/
Pages
    s. 163-171
Year
    2005
Notes
    Projekt: GP105/03/D079, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Identifikace jílových minerálů a slíd v sedimentárních horninách
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    clay minerals
    FTIR spectroscopy
    thermal analysis
Keyword
    Clay
    Identification
    Micas
    Minerals
    Rocks
    Sedimentary
Abstract (in czech)
   Reálné možnosti využití FTIR spektroskopie a termální analýzy (TG/DTA) při výzkumu jílových minerálů v horninách.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012