Record details

Title
    Identification of early Llandovery (Silurian) anoxic palaeo-depressions at the western margin of the Murzuq Basin (southwest Libya), based on gamma-ray spectrometry in surface exposures
Author
    Fello, N.
    Lüning, S.
    Redfern, J.
    Štorch, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    GeoArabia
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 3
Pages
    s. 101-118
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/99/1322, GA ČR
    Překlad názvu: Identifikace anoxických paleodepresí ve spodním llandovery západního okraje murzucké pánve (jihozápadní Libye), založená na gammaspektrometrii povrchových odkryvů
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    early Llandovery
    gamma-spectrometry
    Murzuq Basin
    palaeo-depressions
    postglacial anoxy
Keyword
    Anoxic
    Based
    Basin
    Early
    Exposures
    Gamma-ray
    Identification
    Libya
    Llandovery
    Margin
    Murzuq
    Palaeo-depressions
    Silurian
    Southwest
    Spectrometry
    Surface
    Western
Abstract (in czech)
   Po roztání ledového štítu pokrývajícího Gondwanu a souvisejícím vzestupu hladiny moří v nejvyšším ordoviku a bazálním siluru se v paleodepresích šelfů Severní Afriky a Arábie ukládaly bituminózní černé břidlice. Tyto břidlice chybí na paleoelevacích které byly zaplaveny až později, když anoxický event již skončil. Rozšíření silurských černých břidlic je nyní dobře známo z vrtů v centrálních částech murzucké pánve v jz. Libyi. V této oblasti jsou silurské černé břidlice hlavními ropomatečnými sedimenty. V karotážních profilech jsou silurské černé břidlice snadno identifikovatelné, protože mají zvýšené koncentrace uranu a tutíž vyjazují vysoké hodnoty gama-aktivity. Uran se zde vysrážel za redukčních podmínek, přičemž obecně lze pozorovat přímou úměrnost mezi obsahem uranu a obsahem organické hmoty v břidlicích. Rozšíření organickou hmotou bohatých černých silurských břidlic v pásmech výchozů na okrajích murzucké pánve bylo dlouho málo známo.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012