Record details

Title
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jakub Langhammer
Other titles
    Identifikace kritických prvků říční sítě z pohledu potřeb integrované protipovodňové ochrany na příkladu povodí horní Opavy (Česká republika)
Author
    Langhammer, Jakub, 1969-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Moravian geographical reports
Vol./nr.
    Vol. 16, no. 2
Pages
    p. 36-46
Year
    2008
Notes
    3 obr., 2 fot., 1 diagr., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Classfication no.
    551.4
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    koryto
    mapování
    metodika
    odtok
    povodeň
    retence
    říční síť
    záplavová niva
Geographical name
    Morava (Česko)
    Opava, řeka (Česko)
Keyword
    Basin
    Case
    Czech
    Elements
    Flood
    Floodplain
    Hydromorphological
    Identification
    Integrated
    Mapping
    Opava
    Protection
    Republic
    River
    Study
    Suitable
    Upper
    Use
    Using
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012