Record details

Title
    Identification of magnetic minerals by Scanning Electron Microscope and application of ferrofluid
Author
    Kletetschka, Günther
    Kontny, A.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 2
Pages
    s. 153-162
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Určení magnetických minerálů elektronovým skenovacím mikroskopem a využití na ferofluidech
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    ferrofluid
    magnetic mineralogy
    magnetic susceptibility
Keyword
    Application
    Electron
    Ferrofluid
    Identification
    Magnetic
    Microscope
    Minerals
    Scanning
Abstract (in czech)
   V této studii zavádíme metodu umožňující aplikaci ferrofluid paralelně se skenovacím elektronovým mikroskopem. Výbrus basaltu je pokryt kapalinou obsahující ferrofluid. Metoda umožňuje identifikaci magnetických minerálů pod elektronovým mikroskopem.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012