Record details

Title
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
Statement of responsibility
    Igor Hrušecký, Dušan Plašienka, Lubomil Pospíšil
Author
    Hrušecký, Igor
    Plašienka, Dušan, 1953-
    Pospíšil, Lubomil
Language
    anglicky
Source title - monograph
    The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84
Pages
    s. 513-514
Notes
    1 CD-ROM
    Plný text článku uveden v elektronické podobě na CD-ROM
Classfication no.
    55(1)
    550.3
Conspectus category
    55
Subject group
    antiforma
    bradlo
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie hlubinná
    geologie ropná
    geologie strukturní
    kolize desek
    model dvojrozměrný
    paleogén
    pánev sedimentační
    platforma
    profil seizmický
    prospekce
    seizmika reflexní
    tektonika kompresní
    tektonika zlomová
    terciér
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Abstract
    Below
    Belt
    Carpathian
    Eastern
    European
    Flysch
    Identification
    Norht
    Platform
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012