Record details

Title
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
Statement of responsibility
    Ján Feranec
Other titles
    Identification of a gravity nappe in the south-eastern part of the Malé Karpaty Mts. on the basis of radar image
Author
    Feranec, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 1-2
Pages
    s. 159-160
Year
    1992
Notes
    1 obr.,2 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    deformace
    dynamická analýza
    gravitační tektonika
    interpretace dat
    příkrov
    radar
Geographical name
    Častá
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
    Modrá
Keyword
    časti
    Gravitačného
    Identifikácia
    JV
    Karpát
    Malých
    Príkrovu
    Radarového
    Základe
    Záznamu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012