Record details

Title
    Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
Statement of responsibility
    Petr Orel
Other titles
    Ideal picture of the Devonian-Carboniferous paleotectonic horizontal rotation in the Bohemian Massif
Author
    Orel, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 73-75
Year
    1997
Notes
    3 obr., 12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    Český masiv
    devon
    karbon
    paleomagnetismus
    paleotektonika
    rotace
    terán
    vrásnění variské
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Českém
    Devonsko-karbonské
    Ideový
    Masívu
    Obraz
    Rotace
Abstract (in english)
   The contribution described a pattern of distribution of the structural-facial zone and terranes of the Bohemian Massif. The initial and the final stages of the Devonian-Carboniferous paleotectonic horizontal rotation are depicted and described
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012