Record details

Title
    Ignimbrit - hornina sopkou zrozená
Author
    Rapprich, Vladislav
    Řídkošil, Tomáš
    Tasáryová, Zuzana
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Krkonoše, Jizerské hory
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 7
Year
    2008
Keyword
    Hornina
    Ignimbrit
    Sopkou
    Zrozená
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014