Record details

Title
    Illite "crystallinity", maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamosphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
Author
    Filip, Jiří
    Machovič, Vladimír
    Melka, Karel
    Suchý, V.
    Sýkorová, Ivana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Clay Minerals
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 12
Pages
    s. 503-526
Year
    2007
Notes
    online ISSN 1471-8030
    Projekt: IAA300460510, GA AV ČR
    Překlad názvu: Krystalinita illitu, maturace organické hmotya vývoj mikrostruktury související s nízkým stupněm metamorfózy neoproterozoických sedimentů v jednotce Teplá-Barrandien, Česká republika
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    chlorite crystallinity
    illite crystallinity
    Kühler index
Keyword
    Associated
    Crystallinity
    Czech
    Development
    Illite
    Lowest-grade
    Matter
    Maturation
    Metamosphism
    Microstructural
    Neoproterozoic
    Organic
    Republic
    Sediments
    Teplá-Barrandian
    Unit
Abstract (in czech)
   Přeměny jílových minerálů a organické hmoty byly studovány v souvislosti se stupněm metamorfózy, paleoteplotní historií a vlivem tektonického napětí ve východní části Barrandienu, lokalitaTeplá, v České republice.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012