Record details

Title
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
Statement of responsibility
    V. Suchý, I. Sýkorová, K. Melka, J. Filip and V. Machovič
Author
    Filip, Jiří
    Machovič, Vladimír
    Melka, Karel, 1930-
    Suchý, Václav
    Sýkorová, Ivana, 1969-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Clay minerals
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 4
Pages
    p. 503-526
Year
    2007
Notes
    12 obr., 1 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Clay Miner.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    anchimetamorfóza
    apatit
    bohemikum
    chlorit
    fission tracks
    grafitizace
    illit
    kliváž
    krystalinita
    metamorfóza epizonální
    metasedimenty
    mikrotektonika
    minerály jílové
    odrazivost
    organická substance
    paleoteplota
    proterozoikum
    spektrometrie Ramanova
    zralost
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Davle (Praha-západ, Černošice)
    Dobříš (Příbram, Dobříš)
    Křivoklát (Rakovník, Rakovník)
    Malá Hraštice (Příbram, Dobříš)
    Malá Lečice (Praha-západ, Černošice)
    Nezvěstice (Plzeň-jih, Plzeň)
    Praha-Modřany
    Pustověty (Rakovník, Rakovník)
    Voznice (Příbram, Dobříš)
Keyword
    Associated
    Crystallinity
    Czech
    Development
    Illite
    Lowest-grade
    Matter
    Maturation
    Metamorphism
    Microstructural
    Neoproterozoic
    Organic
    Republic
    Sediments
    Teplá-Barrandian
    Unit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012