Record details

Title
    Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2011, podzim
Pages
    s. 193-196
Year
    2012
Notes
    Projekt: ME10083, GA MŠk3cav_un_auth*0263561
    Překlad názvu: Ilmenite from two-mica granites of the Moldanubian batholith (Šumava Mts)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Bohemian Massif
    ilmenite
    Moldanubian Zone
    two-mica granite
Keyword
    Batolitu
    Dvojslídných
    Granitů
    Ilmenit
    Moldanubického
    šumavské
    Větve
Abstract (in czech)
   Ilmenit je nejvýznamnějším rudním minerálem dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu. Ilmenit je někdy přeměněný na pseudorutil. Obsahuje někdy zvýšené koncentrace Mn a Zn.
Abstract (in english)
   Ilmenite is main ore mineral occurring in two-mica granites of the Šumava Mts. Ilmenite is partly altered to pseudorutile. Ilmenite is partly enriched in Mn and Zn.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014