Record details

Title
    Impact of global climatic change on the Bilina watershed and the Bilina coal pit filling. Part I, Influence on the Bilina river hydrological cycle
Other titles
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny