Record details

Title
    Impact of plant roots and soil organisms on soil micromorphology and hydraulic properties
Author
    Kodeš, V.
    Kodešová, R.
    Šimůnek, J.
    Žigová, Anna
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Biologia
Vol./nr.
    Roč. 61, S19
Pages
    s. 339-343
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA300130504, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Vliv kořenů rostlin a půdních organizmů na mikromorfologické a hydraulické vlastnosti půd
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    pore-sizes
    soil micromorphology
    soil organisms
Keyword
    Hydraulic
    Impact
    Micromorphology
    Organisms
    Plant
    Properties
    Roots
    Soil
Abstract (in czech)
   Mikromorfologické studium půd bylo použito pro hodnocení vlivu půdních organizmů na strukturu půdních pórů. V prvním případě byl studován vliv žížal, roupic a krtků na pórovou strukturu šedozemě modální, porovnáním dvou vzorků z půdního profilu stejného horizontu, z kterých jeden byl ovlivněn a druhý nebyl činností ovlivněn činností organizmů. Bylo zjištěno, že u vzorku ovlivněného činností organizmů je pórovitost 5x větší, než u vzorku bez ovlivnění činností organizmů. V druhém případě je charakter pórů makroskopických rozměrů ovlivněn činností kořenů rostlin, půdních organizmů a u hnědozemě modální částečně i přítomností argilanů. Jejich výskyt se odráží na charakteru retenčních čár, které měly vícekrát S-ovitě zakřivený tvar. Modely duální propustnosti v programu HYDRUS 1D byly použity pro získaní parametrů charakterizujících více-modální hydraulické vlastnosti půd s použitím inverzního modelování multi-step outflow experimentu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012