Record details

Title
    Impact-pressure controlled orientation of shatter cone magnetizations in Sierra Madera, Texas, USA
Author
    Adachi, T.
    Kletetschka, Günther
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 2
Pages
    s. 237-254
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Tlakem kontrolovana orientace magnetizace nadrcenych kuzelu z krateru Sierra Madera, Texas, USA
    Rozsah: 18 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    impact crater
    magnetism
    Mars
    shatter cones
    shock fractures
Keyword
    Cone
    Controlled
    Impact-pressure
    Madera
    Magnetizations
    Orientation
    Shatter
    Sierra
    Texas
    USA
Abstract (in czech)
   Přirozená magnetizace (NRM) z místa A je distribuována v rovině kolmé na osu úhlu nadrcených kuželů. NRM z místa B je paralelní s osou kuželů.Rozdíl ve směru magnetizací je pravděpodobný indikátor velikosti tlaku. Paralelní směr indikuje tlaky větší než 10 GPa a kolmý směr tlaky menší než 10 GPa.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012