Record details

Title
    Impacts of mineral exploitation in nature protected area (CHKO) Český kras and definition of the limits of ecological sustainability
Other titles
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras