Record details

Title
    Implementation means for numerical mathematics
Author
    Krečmer, Karel
Conference
    Ph.D. Workshop 2006 (1. : 08.11.2006-08.11.2006 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Ph. D. Workshop Proceedings
Pages
    s. 69-72
Notes
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Matlab
    numerical mathematics
Keyword
    Implementation
    Mathematics
    Means
    Numerical
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012