Record details

Title
    Importance of borehole deviation surveys for monitoring of hydraulic fracturing treatments
Author
    Bulant, P.
    Eisner, L.
    Le Calvez, J. H.
    Pšenčík, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Prospecting
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 6
Pages
    s. 891-899
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/07/0032, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0229817
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, R, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Důležitost kontroly náklonu vrtu pro monitorování generace hydraulických prasklin
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    borehole deviation
    hydraulic fracture
    seismic rays
Keyword
    Borehole
    Deviation
    Fracturing
    Hydraulic
    Importance
    Monitoring
    Surveys
    Treatments
Abstract (in czech)
   Běžnou praxí během seismického monitorování generace hydraulických prasklin je ignorovat odklon použitých vrtů od jejich předpokládané orientace. Ukazujeme, že toto může vést k výrazným chybám pozorovaných azimutů a jiných parametrů monitorované geometrie systému prasklin odvozené z lokací mikroseismických otřesů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013