Record details

Title
    Impregnace kompozitních materiálů uhlík-uhlík
Author
    Balík, Karel
    Klučáková, Martina
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Chemické listy
Vol./nr.
    Roč. 91, č. 6
Pages
    s. 429-432
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA106/96/1066, GA ČR
Keyword
    Impregnace
    Kompozitních
    Materiálů
    Uhlík-uhlík
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012