Record details

Title
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
Statement of responsibility
    Zdeněk Lochmann
Other titles
    Engineering-geological characteristics of Proterozoic and Early Paleozoic rocks of the map sheet Plzeň
Author
    Lochmann, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Pages
    s. 72-74
Year
    1995
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Subject group
    Barrandien
    geologie inženýrská
    kambrium
    ordovik
    proterozoikum
    půda základová
    regionální inženýrská geologie
    vlastnosti mechanické
    zvětrávání
Geographical name
    ČR-Čechy
    Plzeň
Keyword
    12-33
    Charakteristika
    Hornin
    Inženýrskogeologická
    Listu
    Plzeň
    Proterozoických
    Staropaleozoických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012