Record details

Title
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
Statement of responsibility
    Alexandr Rozsypal
Other titles
    Engineering geological problems connected with impact of mining in the Sokolov coal basin
Author
    Rozsypal, Alexandr
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Pages
    s. 36-37
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
Subject group
    bilance vodní
    důl
    geologie environmentální
    likvidace dolu
    projekt
    revitalizace
    sokolovská pánev
    stabilita svahu
    uhelný revír
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Sokolov
Keyword
    Aspekty
    Hnědouhelné
    Inženýrskogeologické
    Pánve
    Revitalizace
    Sokolovské
Abstract (in english)
   The considerable reduction of extraction of brown coal in the Sokolov coal basin is foreseen in future years. Czech government iniciated research of landscape reclamation in order to restitute areas wasted by open pit coal mining. Studies which passed in 1994-1997 were managed by the company Stavební geologie Geotechnika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012