Record details

Title
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
Statement of responsibility
    Zdeněk Lochmann
Other titles
    Engineering geological evaluation of loess sediments on map sheet 13-322 Kolín
Author
    Lochmann, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Pages
    s. 164-167
Year
    2002
Notes
    3 obr., 1 tab., 20 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Subject group
    geologie regionální
    kvartér Polabí
    mapa inženýrskogeologická
    mechanika zemin
    měření geotechnické
    pleistocén
    spraš
    zakládání
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kolín
    Kutná Hora-Sedlec
Keyword
    13-32
    13-322
    Hodnocení
    Inženýrskogeologické
    Kolín
    Listu
    Sedimentů
    Sprašových
Abstract (in english)
   Nearly continuous loess layer covers the surface of the Kutná Hora crystalline complex and the relics of Cretaceous sediments and Pleistocene terraces south and southeast of Kolín. The scope of geotechnical properties of loess sediments of this area has been determined by evaluation of the present-day analyses of samples from select boreholes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012