Record details

Title
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
Statement of responsibility
    Zdeněk Lochmann
Other titles
    Engineering-geological assessment of Tertiary and Quaternary sediments on the Nýřany map sheet
Author
    Lochmann, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 25-28
Year
    1999
Notes
    13 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    hladina podzemní vody
    kvartér
    kvartér plzeňské kotliny
    ložisko písku
    mapa geologická
    neogén
    písek
    půda základová
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    suroviny stavebního průmyslu
    štěrk
    terasa
    vlastnosti technologické
    zakládání
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nýřany (Plzeň-sever)
Keyword
    11-44
    Hodnocení
    Inženýrskogeologické
    Kvartérních
    Listu
    Nýřany
    Sedimentů
    Terciérních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012