Record details

Title
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
Statement of responsibility
    Jan Marek
Other titles
    Engineering-geological mapping for regional development of České Budějovice
Author
    Marek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 5
Year
    1998
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    blanická brázda
    ekologie krajinná
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    mapa inženýrskogeologická
    mapování
    materiál překonsolidovaný
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    výběr staveniště
    zakládání
Geographical name
    České Budějovice
    ČR-Čechy
Keyword
    Budějovic
    Českých
    Inženýrskogeologické
    Mapování
    Rozvoj
    územní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012