Record details

Title
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
Statement of responsibility
    Zdeněk Lochmann
Other titles
    Engineering-geological conditions of the Quaternary in the Klatovy and Domažlice regions
Author
    Lochmann, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 60-62
Year
    1993
Notes
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    extraglaciální oblasti
    geologie inženýrská
    kvartér Českého masivu
    půda základová
    regionální inženýrská geologie
    sedimentace eolická
    sedimenty deluviální
    sedimenty deluviofluviální
    vlastnosti mechanické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Domažlice
    Klatovy
Keyword
    21-24
    Domažlicku
    Inženýrskogeologické
    Klatovsku
    Klatovy
    Kvartéru
    Poměry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012