Record details

Title
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
Statement of responsibility
    Marian Marschalko, Luděk Kovář
Other titles
    Engineering geological investigation and restoration of the Ostrava-Lhotka landslide
Author
    Kovář, Luděk
    Marschalko, Marian
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 3
Pages
    s. 17-20
Year
    2003
Notes
    2 obr., 4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    504.5
    550.8
    551.3
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    antroporeliéf
    hlína
    hodnocení rizika
    hornoslezská pánev
    hydrogeologie
    jílovec
    karbon-svrchní
    karpatská neogenní předhlubeň
    kontrola tektonická
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    miocén
    paleoreliéf
    pleistocén
    plocha smyková
    sanace biologická
    sedimentace glaciální
    sesuv
    stabilita svahu
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava-Lhotka
Keyword
    Inženýrskogeologický
    Ostrava-Lhotka
    Průzkum
    Sanace
    Sesuvu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012