Record details

Title
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
Statement of responsibility
    Otto Horský
Other titles
    Engineering-geological investigations for the hydro-power plant station Centro-Cuba in the Escambray Mountains
Author
    Horský, Otto
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 8
Pages
    s. 239-242
Year
    1991
Notes
    6 obr., 12 fot. + 2
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    elektrárna vodní přečerpávací
    fyzikální vlastnosti hornin
    inženýrská hydrogeologie
    mechanika hornin
    půda základová
    stavby vodní
    úložné poměry hornin
    vlastnosti fyzikální
Geographical name
    Caracusey
    Kuba
Keyword
    Centro-Cuba
    Elektrárnu
    Escambray
    Inženýrskogeologický
    Pohoří
    Průzkum
    Přečerpávací
Abstract (in czech)
   Na základě zhodnocení inženýrskogeologických podmínek přehradního místa hlavní hráze nádrže přehrady na řece Caracusey lze konstatovat, že tento profil je vhodný pro výstavbu zemní nebo kamenité hráze. Je však třeba respektovat značnou hloubku zvětrování hornin a z toho vyplývající nízké hodnoty deformačních a pevnostních charakteristik. Jako stavební materiál se doporučují vápnité břidlice a mramory formace Cobrito. Účast státního podniku Geotest Brno na této akci znamenala odborný přínos pro kubánskou stranu a pro českou stranu zkušenost z průzkumu v mimořádně obtížných geologických podmínkách na rozsáhlém území v zahraničí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012