Record details

Title
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
Author
    Rybář, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    1/93/, -
Pages
    s. 91-100
Year
    1994
Notes
    Projekt: IA34616, GA AV ČR
Keyword
    Aktivity
    Cyklické
    Inženýrskogeologický
    Klimatu
    Pohybů
    Rozbor
    Svahových
    Vlivu
    Změny
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012